Contact

Gezamenlijk zetten we – zorgaanbieders, corporaties, SUWR en de gemeente Rotterdam - ons in om mensen in een kwetsbare situatie te ondersteunen en hen, zodra dat mogelijk is, uit te laten stromen naar een eigen woning.

 

Heeft u vragen over de procesbeschrijving, de werkafspraken of andere vragen over de nieuwe route? Stuur dan een mail naar 1routenaarthuisMO@rotterdam.nl