Toegankelijkheid

Deze website wordt op dit moment gecheckt of deze voldoet aan de gestelde toegankelijkheidseisen. Ons doel is dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben. In een uitgebreide toegankelijkheidsverklaring kunt u binnenkort lezen hoe toegankelijk deze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.